Lidhu me ne

Politika e Privatësisë

Efektive nga 1 gusht 2022

Si pronar i kësaj faqeje interneti (iHorror.com), ne e kuptojmë se privatësia juaj është e një rëndësie kritike. Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan se çfarë informacioni mbledhim nga ju nëpërmjet Faqes dhe se si ne përdorim dhe zbulojmë një informacion të tillë.

Përdorimi ynë i Cookies

Një cookie është një skedar që përmban një identifikues (një varg shkronjash dhe numrash) që dërgohet nga një server në internet në një shfletues uebi dhe ruhet nga shfletuesi. Identifikuesi më pas dërgohet përsëri në server sa herë që shfletuesi kërkon një faqe nga serveri. Cookies mund të jenë ose cookie "të vazhdueshme" ose "sesione" cookie: një cookie e vazhdueshme do të ruhet nga një shfletues ueb dhe do të mbetet i vlefshëm deri në datën e caktuar të skadimit të tij, përveç nëse fshihet nga përdoruesi përpara datës së skadimit; një cookie sesioni, nga ana tjetër, do të skadojë në fund të sesionit të përdoruesit, kur shfletuesi i internetit është i mbyllur. Cookies zakonisht nuk përmbajnë ndonjë informacion që identifikon personalisht një përdorues, por informacioni personal që ne ruajmë për ju mund të jetë i lidhur me informacionin e ruajtur dhe marrë nga cookies.

Ne përdorim cookies për qëllimet e mëposhtme: 

(a) [autentifikimi – ne përdorim cookie për t'ju identifikuar kur vizitoni faqen tonë të internetit dhe ndërsa lundroni në faqen tonë të internetit];

(b) [statusi – ne përdorim cookie [për të na ndihmuar të përcaktojmë nëse jeni regjistruar në faqen tonë të internetit];

(c) [personalizimi – ne përdorim cookie [për të ruajtur informacione rreth preferencave tuaja dhe për të personalizuar faqen e internetit për ju];

(d) [siguria – ne përdorim cookies [si një element i masave të sigurisë të përdorura për të mbrojtur llogaritë e përdoruesve, duke përfshirë parandalimin e përdorimit mashtrues të kredencialeve të hyrjes dhe për të mbrojtur faqen tonë të internetit dhe shërbimet në përgjithësi];

(e) [reklamim – ne përdorim cookie [për të na ndihmuar të shfaqim reklama që do të jenë të rëndësishme për ju]; dhe

(f) [analiza – ne përdorim cookie [për të na ndihmuar të analizojmë përdorimin dhe performancën e faqes sonë të internetit dhe shërbimeve];

Ne përdorim Google Analytics për të analizuar përdorimin e faqes sonë të internetit. Google Analytics mbledh informacione rreth përdorimit të faqes në internet me anë të cookies. Informacioni i mbledhur në lidhje me faqen tonë të internetit përdoret për të krijuar raporte në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit. Politika e privatësisë e Google është në dispozicion në: https://www.google.com/policies/privacy/

Shumica e shfletuesve ju lejojnë të refuzoni të pranoni cookies dhe të fshini cookies. Metodat për ta bërë këtë ndryshojnë nga shfletuesi në shfletues, dhe nga versioni në version. Megjithatë, mund të merrni informacion të përditësuar për bllokimin dhe fshirjen e cookies nëpërmjet këtyre lidhjeve:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Shtesa);

(C) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac (Safari); dhe

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Ju lutemi vini re se bllokimi i cookies mund të ketë një ndikim negativ në funksionet e shumë faqeve të internetit, duke përfshirë faqen tonë. Disa veçori të Faqes mund të mos jenë më të disponueshme për ju.

Reklamim i bazuar në interes

Reklamat. 

Kjo faqe është e lidhur me CMI Marketing, Inc., d/b/a CafeMedia ("CafeMedia") për qëllimet e vendosjes së reklamave në sit, dhe CafeMedia do të mbledhë dhe përdorë të dhëna të caktuara për qëllime reklamimi. Për të mësuar më shumë rreth përdorimit të të dhënave të CafeMedia, klikoni këtu: www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-policy

Adresat Email

Ne mund të mbledhim adresën tuaj të emailit, por vetëm nëse na e jepni vullnetarisht. Kjo mund të ndodhë, për shembull, nëse regjistroheni për të marrë një buletin me email ose nëse hyni në një promovim. Ne do të përdorim adresën tuaj të emailit për qëllimet për të cilat ju na e keni dhënë atë, dhe gjithashtu herë pas here për t'ju dërguar email në lidhje me Faqen ose produkte ose shërbime të tjera që ne besojmë se mund të jenë me interes për ju. Ju mund të tërhiqeni nga komunikimet e tilla me email në çdo kohë duke klikuar butonin "çabonohu" në email.

Ne nuk do ta ndajmë adresën tuaj të emailit me asnjë palë të tretë.

Nëse jeni rezident i një vendi në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE), ju lutemi referojuni seksionit më poshtë me titull "Të drejtat shtesë të rezidentëve të ZEE".

Regjistrimi ose të dhënat e llogarisë

Ne mund të mbledhim informacione të tjera nga ju kur regjistroheni në faqen tonë në mënyrë që të përdorni funksione të ndryshme. Një informacion i tillë mund të përfshijë emrin tuaj, ditëlindjen, kodin postar, emrin e ekranit dhe fjalëkalimin (nëse ka). Ndërsa përdorni sajtin, ne mund të mbledhim të dhëna të tjera që jepni vullnetarisht (siç janë komentet që postoni).

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione rreth jush përmes metodave të tjera, duke përfshirë sondazhet kërkimore, platformat e mediave sociale, shërbimet e verifikimit, shërbimet e të dhënave, si dhe burimet publike. Ne mund t'i kombinojmë këto të dhëna me të dhënat tuaja të regjistrimit për të mbajtur një profil më të plotë.

Ne mund të përdorim palë të treta për të ofruar funksionalitetin për t'ju lejuar të regjistroheni në Faqe, në të cilin rast edhe pala e tretë do të ketë akses në informacionin tuaj. Përndryshe, ne nuk do t'u ofrojmë palëve të treta asnjë informacion personal identifikues për ju, përveç nëse kërkohet me ligj.

Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për identifikimin për një sërë qëllimesh të brendshme të biznesit tonë, të tilla si krijimi i një eksperience më të mirë të përdoruesit për faqen, diagnostikimi dhe zgjidhja e keqfunksionimeve në sit, të kuptuarit më mirë se si përdoret faqja dhe dhënia e rekomandimeve të personalizuara për ju .

Nëse jeni rezident i një vendi në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE), ju lutemi referojuni seksionit më poshtë me titull "Të drejtat shtesë të rezidentëve të ZEE".

Të drejta shtesë të rezidentëve të EEA (Zona Ekonomike Evropiane).

Nëse jeni rezident i një vendi në ZEE, ju keni të drejtat, ndër të tjera, për:

(i) hyni në të dhënat tuaja personale

(ii) siguroni saktësinë e të dhënave tuaja personale

(iii) të drejtën që ne të fshijmë të dhënat tuaja personale

(iv) të drejtën për të kufizuar përpunimin e mëtejshëm të të dhënave tuaja personale, dhe

(v) të drejtën për t'u ankuar tek një autoritet mbikëqyrës në vendin tuaj të banimit në rast se të dhënat keqpërdoren

Nëse besoni se përpunimi ynë i informacionit tuaj personal shkel ligjet për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtën ligjore për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave. Ju mund ta bëni këtë në shtetin anëtar të BE-së të vendbanimit tuaj, në vendin tuaj të punës ose në vendin e shkeljes së pretenduar.

Ju mund të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale me anë të një njoftimi me shkrim drejtuar neve në adresën e mëposhtme:

Anthony Pernicka

3889 21st Ave N

Shën Petersburg, Florida 33713

[email mbrojtur]

Shitja e biznesit ose e aseteve

Në rast se siti ose në thelb të gjitha asetet e tij shitet ose hidhet jashtë si një aktivitet në vijimësi, qoftë nga bashkimi, shitja e aktiveve ose ndryshe, ose në rast të një falimentimi, falimentimi ose pranimi, informacioni që kemi mbledhur rreth ju mund të jeni një nga aktivet e shitura ose të bashkuara në lidhje me atë transaksion.

Ndryshimet në Politikën e Privatësisë

Ne mund ta ndryshojmë këtë politikë të privatësisë herë pas here. Versioni më i fundit i Politikës së Privatësisë do të postohet gjithmonë në sit, me "Data e hyrjes në fuqi" të postuar në krye të Politikës. Ne mund ta rishikojmë dhe përditësojmë këtë politikë të privatësisë nëse praktikat tona ndryshojnë, ndërsa teknologjia ndryshon ose kur shtojmë shërbime të reja ose ndryshojmë ato ekzistuese. Nëse bëjmë ndonjë ndryshim material në Politikën tonë të Privatësisë ose mënyrën se si i trajtojmë të dhënat tuaja personale, ose do të përdorim ndonjë informacion personal në një mënyrë që është materialisht e ndryshme nga ajo e deklaruar në Politikën tonë të Privatësisë në kohën kur kemi mbledhur një informacion të tillë, ne do t'ju japë një mundësi të arsyeshme për të rënë dakord për ndryshimin. Nëse nuk pranoni, informacioni juaj personal do të përdoret siç është rënë dakord sipas kushteve të politikës së privatësisë në fuqi në momentin që ne e morëm atë informacion. Duke përdorur faqen tonë ose shërbimet tona pas datës së hyrjes në fuqi, ju konsideroheni se jeni dakord me politikën tonë të atëhershme të privatësisë. Ne do të përdorim informacionin e marrë më parë në përputhje me Politikën e Privatësisë në fuqi kur informacioni është marrë nga ju.

Na kontaktuar

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ose praktikat e kësaj faqeje, ju lutemi na kontaktoni në [email mbrojtur]

Ose na shkruani në:

iHorror.com

3889 21st Ave N

Shën Petersburg, Florida 33713

Kliko për të komentuar