Podcasts

by Anthony Pernicka

PODCAST MBI HORROR !!

Sy në tmerr është një podcast dy herë në javë në të cilin iHorrror Kontribuesit Jonathan Correia, Jacob Davisondhe James Jay Edwards diskutoni për të gjitha gjërat tmerr.

Podcast i lajmeve të filmave horror

MËRMURIMET NGA PODKASTI I MORGUT!!

Murmurime nga Morgu është një podcast mujor ku gals drithërues, Kelly McNeely Bri SpieldennerNga iHorrror diskutojnë për filmat e tyre të preferuar horror në thellësi dhe në lista.

Podcast i lajmeve të filmave horror